Metody odnawiania robinii głownie dla celów produkcji surowca energetycznego